Basswood - Trim - Outside Window Casing

$4.50
Shipping calculated at checkout.
Basswood trim. Outside window casing.  24" long.